Chính sách của Khách sạn

  • Thời gian nhận phòng là 14:00 giờ. Thời gian trả phòng là 12:00 giờ trưa.
  • Giá và các quyền lợi thông báo ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Các dịch vụ khác